Khóa đào tạo thiết lập và sử dụng phần mềm Base

Khóa đào tạo thiết lập và
sử dụng phần mềm Base

index_07
14:00
17:00
index_09
Hàng tuần
index_07-11
Học Online

Nội dung chi tiết khóa đào tạo

Digital Workspace

Khóa đào tạo giúp làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất làm việc, số hóa quy trình

Employee Happiness

Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống nhân sự, chủ động cập nhật chính sách nhân sự

Base E-hiring

Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp quản trị tuyển dụng hiệu quả

Financial Management

Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị tài chính vững chắc

Lịch đào tạo tháng 5/2024

Khóa học Nội dung Nhóm học viên Mã buổi học Ngày tổ chức Lịch dự kiến
tháng 05/2024
Course 1 Digital Workspace

Thiết lập Giao việc và quản lý dự án, Quản lý đề xuất, Quản lý thông báo và công văn và Quản lý lịch họp

Cấp Quản trị và Admin DW - AD - 01 09/05/2024 Coming soon

Thiết lập Quản lý quy trình, Quản lý phòng họp và tài nguyên, Quản lý mạng truyền thông nội bộ và Hỏi đáp & Tri thức

DW - AD - 02 10/05/2024

Hướng dẫn sử dụng Giao việc và quản lý dự án, Tạo đề xuất, Tạo thông báo và công văn và Quản lý lịch họp

Cấp thành viên DW - EU - 01 16/05/2024

Hướng dẫn sử dụng Quản lý quy trình, Tạo phòng họp và tài nguyên, Quản lý mạng truyền thông nội bộ và Hỏi đáp & Tri thức

DW - EU - 02 17/05/2024
Course 2 Employee Happiness

Thiết lập Quản trị thông tin nhân sự, Quản lý chấm công và Quản lý ngày phép

Cấp Quản trị và Admin HRM - AD - 01 23/05/2024

Thiết lập Quản lý ngày phép và ngày công, Tăng ca và Tính lương

HRM - AD - 02 24/05/2024

Quản trị thông tin nhân sự, Quản lý ngày phép, ngày công, tăng ca và Tính lương

Chuyên viên phụ trách Tiền lương và Phúc lợi (C&B) HRM - CB - 01 29/05/2024

Hệ thống thông tin nhân viên, Chấm công đa hình thức, Quản lý ngày phép và ngày công, Tăng ca và Tính lương

Cấp thành viên HRM - EU - 01 30/05/2024

Đăng ký nhận bài Test

Nhận bài test

This will close in 1000 seconds